Cjenik


Godišnji vez uključuje: upotrebu sanitarija, struju, vodu, parking za 1 automobil, 5 dana besplatnog smještaja na kopnu radi godišnjeg servisa.

2021

Cjenik

Cjenik u kunama je važeći po srednjem tečaju HNB-a na dan 01.01.2020. Ukoliko dođe do promjene srednjeg tečaja HNB-a na dan plaćanja više od 3%, za toliko će se uvećavati iznos računa.

Duljina Godišnji vez Mjesečni vez

Dnevni vez

Suhi vez*
do 9m 27195 4200 290 550
9,01 - 10m 29925 4600 310 600
10,01 - 11m 33915 5000 350 700
11,01 - 12m 38000 5550 400 750
12,01 - 13m 42525 6100 420 850
13,01 - 14m 45700 6700 450 900
14,01 - 15m 51240 7200 500 980
15,01 - 16m 61425 8300 550 -
16,01 - 17m 65835 9400 650 -
17,01 - 18m 71000 10500 720 -
18,01 - 19m 77000 11700 780 -
19,01 - 20m 81500 12800 860 -
20,01 - 21m 94500 - 1000 -
21,01 - 22m 106000 - 1200 -
22,01 - 23m - - 1400 -

 

*Cijene su izražene u kunama. PDV 25% uključen u cijenu.

Godišnji vez uključuje: upotrebu sanitarija, struju, vodu, parking za 1 automobil, 5 dana besplatnog smještaja na kopnu radi godišnjeg servisa.
*Ukoliko se brod zadrži poslije 14:00 zadnjeg dana boravka, zaračunat de se sljedeći dan.

Boravak na vezu dulji od 2 sata, zaračunava se kao cijeli dan, a do 2 sata, te priključak za vodu ili struju, obračunava se 50% dnevnog veza. Za brodove preko 16m utrošena struja i voda se posebno naplaćuje.

Katamaran

Ako je dužina broda cijeli brod, brod se svrstava u gornju grupu dužina. Ukoliko brod prelazi širinu predviđenu za tu kategoriju, osnova za obračun je sljedeća viša kategorija. Cijena veza za katamarane je 50% veća. Cijena za katamarane šire od 6,5 m je 100% veća. Ako je brod vezan bočno, cijena je 50% veća.

Dužina Travel lift In Travel lift Out
do 9m 1100 1100
9,01 - 10m 1500 1500
10,01 - 11m 1900 1900
11,01 - 12m 2250 2250
12,01 - 13m 2650 2650
13,01 - 14m 3000 3000
14,01 - 15m 3400 3400
15,01 - 16m 3750 3750
Dužina Dodatak za zimski smještaj plovila/dnevno
do 9,99m 50
10,00 - 10.99m 60
11,00 - 11,99m 68
12,00 - 12,99m 75
13,00 - 13,99m 77,50
14,00 - 14,99m 90
15,00 - 15,99m 98
16,00 - 16,99m 105
17,00 - 17,99m 113

*Min. Boravak 90 dana

  Dnevno Mjesečno Godišnje
Postolje 100 910 3900
Podmetači 80 700 3600

  

*Cijene su izražene u kunama. PDV 25% uključen u cijenu.

Za premještanje plovila na kopnu naplaćuje se jedna operacija travel lifta, ukoliko marina daje usluge bojanja, premještanje broda na kopnu se ne naplaćuje.

Ukoliko se brod ne postavlja na postolje ili podmetače naplačuje se samo jedna operacija (max. 1 sat).

Vlasnik plovila dužan je na recepciji marine Pirovac otvoriti radni nalog za korištenje travel lifta, te prijaviti svaku skrivenu točku na plovilu.

Marina Pirovac ne odgovara za štete koje mogu nastati kao posljedica skrivene točke ili mane na plovilu za vrijeme korištenja travel lifta.

Korištenje suhog veza za godišnje ugovore koji koriste tavel lift uključuje max. 5 dana na kopnu.

Korištenje suhog veza za sve ostale goste koji koriste travel lift uključuje max. 3 dana na kopnu.

SERVIS

External associate services in Marina or Truck/kran-one operation 500,00 kn
Usluga viličar/sat 550,00 kn
Startanje motora /Punjenje baterije/Prozračivanje - 2*/1*/2* 450,00 kn

Radovi na plovilu

Podvodni premaz 380/m2
Poliranje 250/h
Brušenje 250/h
Disperzant OSR51 102.13/L
Disperzant Finasol 150/L
Mooring rope 938
Usluga gumenjaka 600/h
Radni sat
Mornar 230
Mehaničar 300
Ronioc 938
Ronioc 15-22h +50%
Ronioc nakon 22h +100%

 

PRANJE PODVODNOG DIJELA
do 7m 120
7-8m 150
8-9m 200
9-10m 230
10,01-12m 270
12.01-14m 300
14.01-16m 380
UNUTARNJE ČIŠĆENJE BRODA
do 9m 450
9-12m 900
12-15m 1550
15-20m 2100
Katamaran D + 50%
VANJSKO ČIŠĆENJE BRODA
do 9m 450
9-12m 900
12-15m 1550
15-20m 2100
   
 ONEČIŠĆENJA
 Ispuštanje fekalnog tanka  1315 KN

 

*Cijene su izražene u kunama. PDV 25% uključen u cijenu.

Parking

12 KN - sat
150 KN - dan
550 KN - tjedan
200 KN - izrada godišnje karte
300 KN - gubitak parkirne kartice
120 KN - dan - Prikolice
180 KN - dan - Kamper

Zloupotreba parkirne kartice/Abuse of the parking card - trajno oduzimanje uz naplatu 550,00 HRK/permanently revoked with charge 550,00 HRK

Dnevna karta za teretna vozila, kamp kućice i ostala vozila samo za vlasnike brodova pod Ugovorom, naplaćuje se potrošnja struje paušalno.

Marina Pirovac d.o.o.

OiB:
44821931416
MBS:
060014520
Captcha Image - Please verify you're human